Diensten

Xanthus personeelsbeleid

Personeelsbeleid en Strategisch HR

Een helder én goed uitvoerbaar personeelsbeleid is essentieel voor elke ondernemer en organisatie. Ik help bij het maken, vastleggen en uitvoeren van een P&O-beleid dat perfect past bij jouw bedrijf of organisatie. Zowel praktisch als strategisch. Net waar de behoefte ligt. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Personeelsadministratie en verzuimdossiers

Moeite met het op orde brengen én up-do-date houden van je personeels- en verzuimadministratie? Kies voor ondersteuning door een professional, dan weet je zeker dat het goed geregeld is. Of het nu gaat om een vraag over een specifiek personeelsdossier of het periodiek checken van de hele personeelsadministratie: alles is mogelijk.

personeelsadministratie-xanthus
Dossieropbouw Xanthus

Dossieropbouw

Een goed opgebouwd personeelsdossier geeft houvast en duidelijkheid over gemaakte afspraken en is essentieel om een eventuele schadelast te beperken. Maar hoe bouw je een volledig en up-to-date dossier op? Welke regelgeving geldt er voor het inrichten en bewaren van personeelsdossiers? Wat ‘moet je’ en wat ‘mag je’ vastleggen? Vragen waarbij ik help.

Arbeidsovereenkomsten

Voldoen je arbeidsovereenkomsten (nog) aan de nieuwe wet- en regelgeving? Heb je wel of geen arbeidsovereenkomst nodig? Hoe zit dat bij stagiairs en freelancers? Hoe zit het met een proeftijd? Heb je aan alle juridische aspecten gedacht? Wat je vraag over arbeidsovereenkomsten ook is: Xanthus helpt je verder.

Arbeidsovereenkomsten Xanthus
Functioneringsgesprekken Xanthus

Functioneringsgesprekken

Of het nu gaat om het voorbereiden, bijwonen, samen voeren en uitwerken van de gesprekken of alleen om het nakijken en redigeren van het gespreksverslag: met mijn proactieve aanpak begeleid ik ondernemers en organisaties in de meest uiteenlopende branches bij hun functionerings-/coachingsgesprekken én beoordelingsgesprekken. Benieuwd hoe?

Competentiegericht adviseren en coachen

Mensen leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen door ze inzicht te laten verkrijgen in hun eigen werkvermogen, ofwel competentiegericht coachen. Een aanpak die werkt en waarin ik gespecialiseerd ben. Wil jij competentiegericht coachen toepassen binnen je bedrijf? Heb je iemand nodig die je hierin adviseert en begeleidt?

competentiegericht adviseren en coachen Xanthus
ontbinding arbeidsovereenkomsten Xanthus

Ontbinding arbeidsovereenkomsten

Wel of geen vaststellingsovereenkomst? Hoe zit het bij opzegging van de arbeidsovereenkomst met schriftelijke toestemming van medewerkers? Ontslag aanvragen bij het UWV of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen? Wat je vraag over beëindiging van arbeidsovereenkomsten ook is: ik help je verder. Professioneel, doeltreffend en snel.

Verzuimbegeleiding en re-integratie advies

Elke ondernemer met personeel krijgt hoe dan ook te maken met verzuim. Wat doe je dan om ervoor te zorgen dat het verzuim beheersbaar blijft? Wat kun je doen om mensen ‘beschikbaar te houden’ en de schadelast te beperken? Professionele verzuimbegeleiding biedt uitkomst, want mijn proactieve aanpak richt zich op het voorkomen, terugdringen en doorbreken van verzuim.

verzuimbegeleiding en re-integratie advies Xanthus
Arbo maatwerk Xanthus

Arbo maatwerk voor elke ondernemer

Een helder en goed uitvoerbaar arbobeleid is ontzettend belangrijk, maar hoe zorg je er als werkgever voor dat je personeel veilig en gezond kan werken? Wat heb nodig op arbo-gebied en wat juist niet? Wie schakel je daarvoor in en betaal je niet te veel? Waar het om draait is het inkopen van de juiste ondersteuning, op die momenten dat je het nodig hebt: arbo maatwerk dus.