Functionerings- en coachingsgesprekken

Functioneringsgesprekken: onderdeel van een goed personeelsbeleid

 

Het voeren van functioneringsgesprekken, ook wel coachingsgesprekken genoemd, is in de meeste organisaties niet meer weg te denken. Gelukkig, want het is een belangrijk onderdeel van een goed personeelsbeleid.

 

In de praktijk vinden veel ondernemers en leidinggevenden het (consequent) voeren én goed vastleggen van functioneringsgesprekken toch vaak lastig. Bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste instrumenten in huis hebben, deze niet meer actueel zijn of omdat ze geen tijd hebben om alles uit te werken. Herkenbaar?

 

Kies dan voor ondersteuning door een professional, want met de juiste voorbereiding en tools wordt het voeren en goed documenteren van functionerings-/coachingsgesprekken veel makkelijker.

Wat is het?

 

Een gelijkwaardig gesprek tussen leidinggevende en werknemer gericht op het inhoudelijk functioneren van de medewerker. Een goed functionerings- of coachingsgesprek leidt vaak tot beter presterende medewerkers en heeft een positieve invloed op de samenwerking. Het is aan te bevelen om dit gesprek periodiek (elk jaar) te voeren met alle medewerkers. Maar hoe pak je dit aan?

Functieomschrijving als basis

 

De functieomschrijving is altijd hét uitgangspunt bij het bespreken van het functioneren van medewerker(s). Maar is deze beschikbaar en up-to-date?
Wat bespreek je vervolgens allemaal, wanneer en op welke manier? Welke afspraken wil je met de medewerker maken of de medewerker met jou? Hoe maak je hier een goed gespreksverslag voor in het personeelsdossier van, waar alle essentiële informatie in staat? En hoe zit het ook alweer met beoordelingsgesprekken?

Functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek?

 

In een functioneringsgesprek staat het functioneren van de medewerker in relatie tot zijn of haar functietaken en mogelijk in relatie tot collega’s centraal. De medewerker kan in dit gesprek aangeven waarin hij of zij zich verder wil ontwikkelen op basis waarvan de leidinggevende en medewerker samen een ontwikkelplan kunnen opstellen.

 

In een beoordelingsgesprek, dat meestal aan het eind van het jaar plaatsvindt, wordt het functioneren van de medewerker tijdens het afgelopen jaar besproken en beoordeeld. Denk aan de hoeveelheid afgeleverd werk, de kwaliteit hiervan en de samenwerking met collega’s. Aan het beoordelingsgesprek kunnen bovendien arbeidsvoorwaardelijke of rechtspositionele zaken worden verbonden. Bij een functionerings-/coachingsgesprek is dit meestal niet het geval.

Kies voor professionele ondersteuning

 

Of het nu gaat om het voorbereiden, bijwonen, samen voeren en uitwerken van de gesprekken of alleen om het nakijken en redigeren van het gespreksverslag, met mijn proactieve aanpak begeleid ik ondernemers en organisaties in de meest uiteenlopende branches bij hun functionerings-/coachingsgesprekken én beoordelingsgesprekken.

Tip van Xanthus!

Meer weten?

Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken. Samen maken we eerst een goede inventarisatie, zodat we een helder beeld hebben van je behoeften. Op basis daarvan maken we duidelijke afspraken over de werkzaamheden, aanpak, planning en kosten. Zo weet je waar je aan toe bent en kunnen we doelgericht aan de slag.