Verzuimbegeleiding en re-integratie advies

Verzuimbegeleiding en re-integratie advies

 

Elke ondernemer met personeel krijgt hoe dan ook te maken met verzuim. Ook al heb je zeer weinig zieken, toch kun je ineens geconfronteerd worden langdurig verzuim en re-integratie. Vervelend voor zowel werkgever als voor de werknemer. Meestal komen leidinggevenden en medewerkers er wel uit om gezamenlijk goede werkhervattingsafspraken te maken. Soms worden verzuimdossiers wat ingewikkelder. Wat doe je op dat moment om ervoor te zorgen dat het verzuim beheersbaar blijft? Wat kun je doen om mensen ‘beschikbaar te houden’ en de schadelast te beperken? Lastige vragen voor veel ondernemers.

Complete ziekteverzuimbegeleiding

 

Deskundige ondersteuning op het gebied van ziekteverzuim kan dan uitkomst bieden, want het is niet altijd vanzelfsprekend dat er binnen de organisatie iemand is aangesteld voor personeelszaken en ziekteverzuim. Zeker niet bij MKB bedrijven. Door aan te schuiven, te luisteren en de juiste vragen te stellen waardoor knelpunten inzichtelijk worden gemaakt, kunnen de juiste vervolgstappen worden gemaakt.

 

Xanthus is gespecialiseerd in complete verzuimbegeleiding en de schakel tussen werkgevers en werknemers, bedrijfsarts en andere betrokken partijen. Van de ziekmelding tot aan loonsancties, coördinatie van het proces naar werkhervatting, WIA of WGA, en ondersteuning bij beroep en bezwaar.

Maar ook ondersteuning bij:

 

Xanthus V Het analyseren van (ziekte)verzuim

Xanthus V Het opstellen en uitvoeren van een motiverend verzuimbeleid

Xanthus V Het tot stand brengen van gedragsveranderingen

Xanthus V Beperking van schade als gevolg van verzuim

Xanthus V Het opstellen van een op maat gemaakt ziekteverzuimreglement

Continuïteit en schadelastbeperking

 

Begeleiding van een professional om de schadelast te beperken zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen: daar draait het om bij goede verzuimbegeleiding. En dat is precies waar Xanthus voor staat.

 

Mijn proactieve aanpak richt zich op het voorkomen, terugdringen en doorbreken van verzuim. Daarbij werk ik nauw samen met werkgevers en indien nodig met gecertificeerde kerndeskundigen zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen, want uiteindelijk staat het ‘beschikbaar houden’ van mensen centraal om op die manier de continuïteit te waarborgen.

Bewaking Wet Verbetering Poortwachter

 

Als werkgever krijg je bij langdurig verzuim te maken met allerlei zaken zoals het maken van een Plan van Aanpak, het zoeken van ander werk of een andere werkgever als blijkt dat er geen passende functie meer is weggelegd binnen de eigen organisatie door veranderde omstandigheden bij de werknemer.

 

De Wet Verbetering Poortwachter gaat er bovendien vanuit dat elke werkgever in Nederland iemand binnen de organisatie heeft aangewezen als ‘preventiemedewerker’ en dus op de hoogte is van de wet- en regelgeving en de uitvoering van deze wet.

 

Is dit binnen jouw organisatie (nog) niet goed ingericht, bijvoorbeeld omdat je simpelweg nog niet eerder met verzuimvraagstukken te maken hebt gehad? Schakel mij dan in en profiteer van mijn kennis en jarenlange ervaring in het samenwerken met het UWV, arbodiensten, verzekeraars, re-integratiebureau‘s (wel of niet inschakelen?) en overige instanties.

 

Kortom: het volledig ‘ontzorgen’ van ondernemers en het bewaken van het hele traject, zodat je als werkgever volledig voldoet aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter en het UWV met zich mee brengen. Dan weet je zeker dat alles goed geregeld is en kun je met een gerust hart door met ondernemen.

Wist je dat:
een zieke medewerker gemiddeld € 200,= per dag kost en dat dit op jaarbasis kan oplopen tot € 150.000. Kies daarom voor hulp van een professional om de schadelast te beperken, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Meer weten over verzuimregie?

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.